EBT Di Tengah Hutan Mangrove

EBT Di Tengah Hutan Mangrove

ut, Kabupaten Cilacap. Hamparan hutan mangrove dan sungai mengelilingi dusun yang berada di tengah kawasan Laguna Segara Anakan itu. Tak hanya jauh dari keramaian, sarana dan prasarana sangat minim.