kemis banyumasan

Telaten

Mangsan udan ujarku esih ana bae, mandan mundur kaya biasane, ning hawa mulai adhem nek wengi tekan esuk, panas sekang awan tekan sore. Rika pada sing telaten mepe jagung uga pari utawa godhong dilem ya …

Read More

Ngacar

Jaman siki wong nyebut era 4.0 yakuwe jaman digital, artificial intelligence menungsa nggunakna kemampuan ilmune liwat gelombang-gelombang elektromagnetik sing ana neng alam semesta nggo nggerakna mesin, nyiptakna barang. Desain, robot, komunikasi jarak jauh uga liya-liyane …

Read More

Ho No Co Ro Ko

Lur! Rika pada neng SD, SMP,SMA sing neng Jawa mestine esih kemutan diwulang basa daerah. Neng kono uga awake dhewek diajari huruf jawa gaweane Sultan Agung sing gawe huruf Jawa karo cerita Ajisaka. Maju tuwa …

Read More

Kemis Banyumasan

Dungkar

Rika pada gagat esuk kawit mau wis pada ngapa bae lur, esih pada slimutan males merga bingung numpuk urusan akeh pikiran apa wis pada maring gaga, ora ketang mulai gawe blumbangng go aliran nampung banyu …

Read More

Kemis Banyumasan

Mubeng

Angger dalan macet neng ndi bae ya mubeng, kaya wis dicontohna neng alam ndunya, banyu kepepet ya luber. Tapi angger ana dalan sing lewih endep banyu mesti liwat ngonoh. Urip nyetir neng ndalan ya kaya …

Read More