kemis banyumasan

Nugel

Kepriwe rasa atine rika uga rasa awake rika lur, seger ,penak, lara, mangkel, gela apa wis adhem maning merga ana penyadaran uga kepercayaane dhewek dhewek, nrantasi perasaan sing dirasakna neng mangsan pandhemi.

kemis banyumasan

Gombal

Iya ning ora, ora ning iya, ora merga ora bisa, ora merga sengaja, apa ora ning kepeksa, utawa ora ning ora rumangsa. Rika pada sering gela merga kelaksanan apa sing sebenere dipengini neng ati dipengini neng karep.