kemis banyumasan

Nugel

Kepriwe rasa atine rika uga rasa awake rika lur, seger ,penak, lara, mangkel, gela apa wis adhem maning merga ana penyadaran uga kepercayaane dhewek dhewek, nrantasi perasaan sing dirasakna neng mangsan pandhemi.

kemis banyumasan

Gombal

Iya ning ora, ora ning iya, ora merga ora bisa, ora merga sengaja, apa ora ning kepeksa, utawa ora ning ora rumangsa. Rika pada sering gela merga kelaksanan apa sing sebenere dipengini neng ati dipengini neng karep.

Kemis Banyumasan

Wates

Menungsa rika nyong pada nduwe wates, mulane ana rasa wedi. Rasa wedi mau kedaden merga awake dhewek rumangsa nduwe kekurangan. Kekurangan sing pancen dadi olih pangerten wong liya merga wis … Selengkapnya ..

Kemis Banyumasan

Nggih

Siap, samina waathona, 86, laksanakan, kabeh sering kaucap awake rika pada angger neng ngarep pimpinan, tokoh utawa wong sing lewih tuwa. Senajan sering beda karo karepe ati tetep kemecap ndadikna … Selengkapnya ..

Vaksin

Sliwar sliwer informasi wis jamane rungsing merga digawe dewek, kabeh grup dipeloni, kabeh berita diwaca, kabeh medsos dilongok, kabeh postingan ditanggepi, kabeh status ‘dikepo’. Cara menungsa silaturahmi jaman siki wis … Selengkapnya ..

Tanggap

Maju adem hawane lur, peralihan mangsan ketiga maring mangsan udan. Rika pada kudu tanggap wayahe aja pada sering kudanan merga awak menungsa tekan organ, jaringan nganti sel nduwe kekuatan dewek … Selengkapnya ..

Nyempil

Nyong rika padha esih bisa maca, nunjukna alat sing diwei Gusti Allah nggo ndeleng esih bisa digunakna. Ana irung bisa ngambung, ana ilat bisa ngecap, ana kuping bisa krungu. Kedadian … Selengkapnya ..

Kemis Banyumasan

Keblinger

Babagan apa bae rika wis ndopok karo kanca batir lur, wis kerealisasi apa urung neng sejerone kahanan mangsan pandemi sing durung ana juntrungane kapan rampung. Akeh menungsa ngrencanakna kae kiye … Selengkapnya ..

Sarung

Rika pada wong ngapak kabeh yakin mesti pada nduwe sarung. Sing santri ya nggo pedinan, nek pejabat ya nek mangsan shalat apa rilek neng umah, nek pemburu ya nggo sangu … Selengkapnya ..

Kemis Banyumasan

Lathi

Ajining diri saka lathi, sing rika krungu lagi viral terkenal nggo nada dering hp bocah jaman siki, nandakna kabeh menungsa sapa bae bisa ngrungokna, bisa ngomongna balik, bisa ngajari, maraih, … Selengkapnya ..