Milih Milah

Rika esih diwei wektu kanggo urip ben bisa nyinauni ilmune Gusti Allah sing kabeh tujuane ibadah. Ana sing mbojo sinau urip karo pasangan uga anak bojo, ana sing seneng organisasi dadi kudu gelem golet dalan

Telaten

Mangsan udan ujarku esih ana bae, mandan mundur kaya biasane, ning hawa mulai adhem nek wengi tekan esuk, panas sekang awan tekan sore. Rika pada sing telaten mepe jagung uga pari utawa godhong dilem ya

Kemis Banyumasan

Wates

Menungsa rika nyong pada nduwe wates, mulane ana rasa wedi. Rasa wedi mau kedaden merga awake dhewek rumangsa nduwe kekurangan. Kekurangan sing pancen dadi olih pangerten wong liya merga wis diterima kekurangan awake dhewek, rika

Kemis Banyumasan

Nggih

Siap, samina waathona, 86, laksanakan, kabeh sering kaucap awake rika pada angger neng ngarep pimpinan, tokoh utawa wong sing lewih tuwa. Senajan sering beda karo karepe ati tetep kemecap ndadikna suasana kepenak . Pimpinan seneng

Vaksin

Sliwar sliwer informasi wis jamane rungsing merga digawe dewek, kabeh grup dipeloni, kabeh berita diwaca, kabeh medsos dilongok, kabeh postingan ditanggepi, kabeh status ‘dikepo’. Cara menungsa silaturahmi jaman siki wis tekan dunia maya, marakna sel

Tanggap

Maju adem hawane lur, peralihan mangsan ketiga maring mangsan udan. Rika pada kudu tanggap wayahe aja pada sering kudanan merga awak menungsa tekan organ, jaringan nganti sel nduwe kekuatan dewek dewek, kabeh sinergy ora bisa

Nyempil

Nyong rika padha esih bisa maca, nunjukna alat sing diwei Gusti Allah nggo ndeleng esih bisa digunakna. Ana irung bisa ngambung, ana ilat bisa ngecap, ana kuping bisa krungu. Kedadian kuwe sinergi uga harmonis merga

Kemis Banyumasan

Keblinger

Babagan apa bae rika wis ndopok karo kanca batir lur, wis kerealisasi apa urung neng sejerone kahanan mangsan pandemi sing durung ana juntrungane kapan rampung. Akeh menungsa ngrencanakna kae kiye kadang kejiret kahanan liyane sing

Sarung

Rika pada wong ngapak kabeh yakin mesti pada nduwe sarung. Sing santri ya nggo pedinan, nek pejabat ya nek mangsan shalat apa rilek neng umah, nek pemburu ya nggo sangu mbedhil maring alas, pangon nganggo

Kemis Banyumasan

Lathi

Ajining diri saka lathi, sing rika krungu lagi viral terkenal nggo nada dering hp bocah jaman siki, nandakna kabeh menungsa sapa bae bisa ngrungokna, bisa ngomongna balik, bisa ngajari, maraih, nganti ngulang apa sing diucapna

Kidung

Menungsa neng ndunya ana bae cara nglairna isi pikiran uga rasa. Ana sing neng gambar, ana neng ular ular, ana neng syair tekan kidung. Lelagune menungsa kabeh banjur diejawantahna neng simbol, neng bangunan, neng candi,

Cara

Lur, sehat? Jaman covid 19 sing ora mesti kepriwe nunjukna kuasaning Allah SWT siji sijine sing absolut, nek ndunya kue merga sithike ilmu menungsa dadi marakna kabeh rencana menungsa mung siji loro sing bisa diukur