Invaginasi

kemis banyumasan

Kaki klungsu nembe Bae curhat wetenge mules uga kemruwuk kaya ana benjolan neng

Demam Berdarah

kemis banyumasan

Imam nembe bae diomehi neng kabage sing kenang demam berdarah merga anu sekolah

FAM

kemis banyumasan

Mister polahe karo Sangkron, jembel wong lanang pada gojegan cekelan susu siji liyane

Buerger

kemis banyumasan

Limun karo Edy esuk esuk Karo ngurusi manuk neng ngarep umah nyambi gojegan.

Flu

kemis banyumasan

Polahe Radi karo Soleh lagi pada pileg watuk pada gantian kaya manuk saut

Diabetes

kemis banyumasan

Jumal gojegan bae karo Mister sesuk merga kancane sing mandan tuwa jere awake

Psoriasis

kemis banyumasan

Polahe Sangkron karo Mister gojegan bae. Merga weruh wong gatel jerena kaya ula

GBS

Esuk mau Limun karo Edy nembe bae rasan nek kancane neng pertamanan karo

GERD

Sangkron karo mister kawit esuk antob bae. Jere bar mangan sodogan slobor karo

Cacar

Alim nembe bae dikabari, nek Radi kenang cacar merga ketularan bocah tanggane sing

Kolesistitis

Jumal nembe bae bali kerja sekang Rumah Sakit Islam Bawang Banjarnegara. Jumal banjur

Pneumonia

kemis banyumasan

Kawit wingi kaki bihin watuk bae. Mangsan covid jere wis rampungan tapi ana

Hernia

Kaki Bihin ngorong-orong kelaran karo nyekeli selakangan sisi kiwe. Jerene nembe bae bar

Hipospadia

Lik Mukhlis gotek, merga nganakna sunatan masal banjur ana sing dibalikna ora sida